System neutralizacji zapachów

Oferujemy innowacyjny system neutralizacji zapachów, dzięki któremu pozbędziesz się każdego odoru.

 

Procesy zbierania, transportu, gromadzenia odpadów, kompostowania, oczyszczania ścieków, odwadniania i magazynowania osadów, a także hodowla zwierząt często generują uciążliwe zapachy, znane również jako odory. Te nieprzyjemne wonie powstają w wyniku naturalnych procesów rozkładu, które zachodzą w odpadach, ściekach i osadzie. Uwalniane zapachy zawierają lotne kwasy tłuszczowe, merkaptany i siarkowodór (H2S), które mogą stwarzać poważne problemy dla otoczenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki kontroli emisji.

 

Wiele sektorów gospodarczych, w tym branże zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wodno-kanalizacyjne oraz hodowlę zwierząt, coraz częściej musi sprostać wymaganiom dotyczącym ograniczenia emisji odorów.

 

Tradycyjne systemy mające na celu eliminację uciążliwych zapachów wykorzystują metody zamgławiania, co zazwyczaj wymaga dużej ilości wody do rozpylenia neutralizujących płynów na obszarach, gdzie występują niepożądane zapachy.